Σωτηρία

Σωτηρία

Θήλυ 1873 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Σωτηρία
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: