Χρονιώ

Χρονιώ

Θήλυ 1884 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Χρονιώ
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: