Μάρθα Χρυσογονίδου

Μάρθα Χρυσογονίδου

Θήλυ 1882 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Μάρθα Χρυσογονίδου
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: