Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου

Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου

Θήλυ 1898 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Ευδοξία Φειδάκη ή Χατζηζακερίου
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: