Βαλάσης Βαλλής

Βαλάσης Βαλλής

Αρρεν 1905 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Βαλάσης Βαλλής
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: