Σωτηρία Χρυσογονίδου

Σωτηρία Χρυσογονίδου

Θήλυ 1912 -

 

Δημιουργία GEDCOM

Αρχείο GEDCOM που ξεκινά από:  Σωτηρία Χρυσογονίδου
E-Mail: 
Δημιουργία αρχείου GEDCOM από: 
Αριθμός γενεών: