Οικογένεια: Νικήτας Δαϊμανώλης / Διαμάντω (F91)

γαμ. περίπου το 1890


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF