Οικογένεια: Αντώνιος Βατάχος / Ελένη Παραλίκα (F57)

γαμ. περίπου το 1890


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF