Οικογένεια: Ιωάννης Χρυσογονίδης / Αναστασία (F565)

γαμ. περίπου το 1893


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF