Οικογένεια: Ευστράτιος Χρυσογονίδης / Ευαγγελία Στίγγα (F557)

γαμ. 1909


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF