Οικογένεια: Κωνσταντίνος Βαποργιώτης / Γιαννούλα Παπαγιαννάκη (F49)

γαμ. 1911


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF