Οικογένεια: Κωνσταντίνος Βαποργιώτης / Διολίτα (F48)

γαμ. 1894


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF