Οικογένεια: Φώτιος Τάγης / Κρυσταλένια Αλμπάνη (F448)

γαμ. 1919


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF