Οικογένεια: Αθανάσιος Βαμβίνης / Διαλεχτή Κωνσταντινίδου (F43)

γαμ. 1890


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF