Οικογένεια: Αριστείδης Σταματιάδης / Στυλιανή Παπαγιαννάκη (F360)

γαμ. περίπου το 1880


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF