Οικογένεια: Πατήρ Αθανάσιος Ασμάς / Αμαλία (F339)

γαμ. 1891


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF