Οικογένεια: Βασίλειος Μάγος ή Μαργελής / Διαλεχτή Μαλοτσάκη (F226)

γαμ. 1904


Οικογενειακές Πληροφορίες    |    PDF