Οικογένεια: Γεώργιος Σάκκιας / Αφροδίτη (F392)Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF