Οικογένεια: Στυλιανός Βαλλής ή Καλαφάτης / Μάλαμα (F34)Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF