Οικογένεια: Αριστείδης Σταματιάδης / Στυλιανή Παπαγιαννάκη (F360)

γαμ. περίπου το 1880


Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF