Οικογένεια: Αντώνιος Βατάχος / Ελένη Παραλίκα (F57)

γαμ. περίπου το 1890


Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF