Οικογένεια: Μιχαήλ Στρογγύλης / Σοφία Ηλιάδου (F436)

γαμ. 1919


Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF