Οικογένεια: Γεώργιος Βαλλής (F42)Οικογενειακό Δέντρο (Διάγραμμα)     |    PDF