Σωτηρία Χρυσογονίδου

Σωτηρία Χρυσογονίδου

Θήλυ 1912 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

Πολυμέσα: Οικογένεια του/της/των Σωτηρία Χρυσογονίδου

Υπάρχουν διαθέσιμα Πολυμέσα Εάν υπάρχουν φωτογραφίες ή ιστορίες για τα παρακάτω άτομα, αντίστοιχα εικονίδια εμφανίζονται δίπλα στα ονόματα τους.

Χρυσογονίδης Μεριά

Γονείς

Παπούδες-Γιαγιάδες

Προ Παπούδες-Γιαγιάδες

   

Στίγγα Μεριά

Γονείς

Παπούδες-Γιαγιάδες

Προ Παπούδες-Γιαγιάδες