Σάββας Δαμαρλάκης

Σάββας Δαμαρλάκης

Αρρεν 1896 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

Πολυμέσα: Οικογένεια του/της/των Σάββας Δαμαρλάκης

Υπάρχουν διαθέσιμα Πολυμέσα Εάν υπάρχουν φωτογραφίες ή ιστορίες για τα παρακάτω άτομα, αντίστοιχα εικονίδια εμφανίζονται δίπλα στα ονόματα τους.

Δαμαρλάκης Μεριά

Γονείς

Παπούδες-Γιαγιάδες

   

Στυλιανού Μεριά

Γονείς

Παπούδες-Γιαγιάδες

Προ Παπούδες-Γιαγιάδες