Πηγές


Βρέθηκαν 1 έως 13 από 13


 #  Κωδικός Πηγής   Τίτλος, Συγγραφέας 
1 S.6 Αρχείο Κοινότητας Νέας Αφησιάς - Σάρτης - Αλληλογραφία
 
2 S.8 Αφησιά, επιστολή Αδαμάντιου Μ. Λάμπρου
Αδαμάντιος Μ. Λάμπρου 
3 S.12 Αφησιά, Ιωάννης Λουκάκης, Απομνημονεύματα
Ιωάννης Λουκάκης 
4 S.11 Αφησιανών Μνήμες: Η πορεία των Αφησιανών. Λαύριο, Σάρτη, Νέα Αφησιά. Τόμος Γ'
Πετσάβας Α. Νικόλαος 
5 S.10 Αφησιανών Μνήμες: Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και η Λαϊκή Μούσα στα νησιά του Μαρμαρά. Τόμος Β'
Πετσάβας Α. Νικόλαος 
6 S.9 Αφησιανών Μνήμες: Τα νησιά του Μαρμαρά, η ιστορία τους γραμμένη από την αρχή. (Μαρμαράς, Αλώνη, Αφησιά, Κούταλη) Τόμος Α'
Πετσάβας Α. Νικόλαος 
7 S.4 Βιβλίο Οικογενειακών Μερίδων Κοινότητας Νέας Αφησιάς 7 Φεβ. 1937-1952*
Κοινότητα Νέας Αφησιάς - Σάρτη 
8 S.5 Βιβλίο Οικογενειακών Μερίδων Κοινότητας Σάρτης 1954 - 1980 περίπου
Κοινότητα Νέας Αφησιάς - Σάρτης 
9 S.3 Εκλογικός Κατάλογος Κοινότητας Συκιάς Χαλκιδικής του 1927
Κοινότητα Συκιάς 
10 S.1 Μαρτυρίες από τις συνεντεύξεις μας με τους απογόνους
Πετσάβας Νικόλαος - Παραλίκα Ειρήνη 
11 S.7 Μητρώον των Αρρένων ετών 1824-1924 της Κοινότητας Σάρτης Χαλκιδικής
 
12 S.2 Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Λαυρεωτική, Λαύριο 1986
Μπαμπούνης Χάρης 
13 S.13 Ονομαστικόν Ευρετήριον Αγροτών Προσφύγων
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων