Αφυσιανοί Πρόσφυγες


Βρέθηκαν 301 έως 312 από 312     » Εμφάνιση μόνο μικρογραφιών

    «Προηγούμενο «1 ... 3 4 5 6 7

 #   Μικρογραφία   Περιγραφή   Σύνδεση με 
301
Χουβαρδά Αγαπούλα του Ευθυμίου το γένος Πυρλάκη ~1899-Άγνωστο
Χουβαρδά Αγαπούλα του Ευθυμίου το γένος Πυρλάκη ~1899-Άγνωστο
 
 
302
Χρυσογονίδης Γεώργιος του Ιωάννη 1891-1966
Χρυσογονίδης Γεώργιος του Ιωάννη 1891-1966
 
 
303
Χρυσογονίδης Ευστράτιος του Αντωνίου 1884-1962
Χρυσογονίδης Ευστράτιος του Αντωνίου 1884-1962
 
 
304
Χρυσογονίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου 1879-1970
Χρυσογονίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου 1879-1970
 
 
305
Χρυσογονίδης Κωνσταντίνος του Ευστρατίου 1911-1940
Χρυσογονίδης Κωνσταντίνος του Ευστρατίου 1911-1940
 
 
306
Χρυσογονίδου Αικατερίνη του Γεωργίου το γένος Χαλκίτου 1860-1940
Χρυσογονίδου Αικατερίνη του Γεωργίου το γένος Χαλκίτου 1860-1940
 
 
307
Χρυσογονίδου Ευαγγελία του Θεοδώρου το γένος Καραμανλή 1893-1976
Χρυσογονίδου Ευαγγελία του Θεοδώρου το γένος Καραμανλή 1893-1976
 
 
308
Χρυσογονίδου Κρυσταλένια του Αντωνίου το γένος Αλμπάνη 1851-1934
Χρυσογονίδου Κρυσταλένια του Αντωνίου το γένος Αλμπάνη 1851-1934
 
 
309
Χρυσογονίδου Μάλαμα του Γεωργίου (αργ.Κωτσέλη) ~1916-Άγνωστο
Χρυσογονίδου Μάλαμα του Γεωργίου (αργ.Κωτσέλη) ~1916-Άγνωστο
 
 
310
Χρυσογονίδου Ολυμπία του Ευστρατίου (αργ.Κωνσταντάρα) 1920-1998
Χρυσογονίδου Ολυμπία του Ευστρατίου (αργ.Κωνσταντάρα) 1920-1998
 
 
311
Χρυσογονίδου Φεβρονία του Ζαρείφη το γένος Σπυροπούλου 1892-1967
Χρυσογονίδου Φεβρονία του Ζαρείφη το γένος Σπυροπούλου 1892-1967
 
 
312
Χρυσογονίδου Φωτεινή του Γεωργίου 1922-2002
Χρυσογονίδου Φωτεινή του Γεωργίου 1922-2002
 
 

    «Προηγούμενο «1 ... 3 4 5 6 7