Αφυσιανοί Πρόσφυγες


Βρέθηκαν 1 έως 50 από 312     » Εμφάνιση μόνο μικρογραφιών

    1 2 3 4 5 ... Επόμενο»

 #   Μικρογραφία   Περιγραφή   Σύνδεση με 
1
Αγγελάκη Ελένη του Αλέξανδρου (αργ.Καλαφάτη) 1909-2003
Αγγελάκη Ελένη του Αλέξανδρου (αργ.Καλαφάτη) 1909-2003
 
 
2
Αγγελάκης Άγγελος του Αλέξανδρου 1907-1997
Αγγελάκης Άγγελος του Αλέξανδρου 1907-1997
 
 
3
Αγγελίδης Αθανάσιος του Πέτρου 1906-1984
Αγγελίδης Αθανάσιος του Πέτρου 1906-1984
 
 
4
Αϊβαζόγλου Ιωάννης του Νικολάου 1922-2001
Αϊβαζόγλου Ιωάννης του Νικολάου 1922-2001
 
 
5
Αλμπάνης Ιωάννης του Αντωνίου 1865-1942
Αλμπάνης Ιωάννης του Αντωνίου 1865-1942
 
 
6
Αλμπάνης Σταύρος του Ιωάννη 1901-1966
Αλμπάνης Σταύρος του Ιωάννη 1901-1966
 
 
7
Αντωνίου Αντώνιος του Βαρβούνη 1907-1977
Αντωνίου Αντώνιος του Βαρβούνη 1907-1977
 
 
8
Αντωνίου Ζαρείφω του Κωνσταντίνου το γένος Βαποργιώτου 1895-Άγνωστο
Αντωνίου Ζαρείφω του Κωνσταντίνου το γένος Βαποργιώτου 1895-Άγνωστο
 
 
9
Αντωνίου Θεοδόσιος του Βαρβούνη 1893-1950/8
Αντωνίου Θεοδόσιος του Βαρβούνη 1893-1950/8
 
 
10
Αντωνίου Περσεφόνη του Βαρβούνη (αργ.Καλαφάτη) 1905-1981
Αντωνίου Περσεφόνη του Βαρβούνη (αργ.Καλαφάτη) 1905-1981
 
 
11
Βαλλή Στυλιανή του Βαρβούνη το γένος Αντωνίου 1982-1964
Βαλλή Στυλιανή του Βαρβούνη το γένος Αντωνίου 1982-1964
 
 
12
Βαλλής Αθανάσιος του Γεωργίου 1918-2009
Βαλλής Αθανάσιος του Γεωργίου 1918-2009
 
 
13
Βαλλής Βαρβούνης του Γεωργίου 1922-1997
Βαλλής Βαρβούνης του Γεωργίου 1922-1997
 
 
14
Βαλλής Γεώργιος του Στυλιανού 1890-1979
Βαλλής Γεώργιος του Στυλιανού 1890-1979
 
 
15
Βαμβίνη Διαλεχτή του Νικήτα το γένος Εφέ ή Κωνσταντινίδη 1874-Άγνωστο
Βαμβίνη Διαλεχτή του Νικήτα το γένος Εφέ ή Κωνσταντινίδη 1874-Άγνωστο
 
 
16
Βαμβίνης Ιωάννης του Αθανασίου 1908-1930
Βαμβίνης Ιωάννης του Αθανασίου 1908-1930
 
 
17
Βαμβίνης Νικήτας του Αθανασίου 1900-1987
Βαμβίνης Νικήτας του Αθανασίου 1900-1987
 
 
18
Βαμβίνης Στυλιανός του Αθανασίου 1891-1964
Βαμβίνης Στυλιανός του Αθανασίου 1891-1964
 
 
19
Βαμβίνης Χαράλαμπος του Αθανασίου 1899-1930
Βαμβίνης Χαράλαμπος του Αθανασίου 1899-1930
 
 
20
Βαποργιώτης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 1865-Άγνωστο
Βαποργιώτης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 1865-Άγνωστο
 
 
21
Βαποργιώτου Γιαννούλα του Νικολάου το γένος Παπαγιαννάκη 1874-Άγνωστο
Βαποργιώτου Γιαννούλα του Νικολάου το γένος Παπαγιαννάκη 1874-Άγνωστο
 
 
22
Βαποργιώτου Γιασεμή του Κωνσταντίνου (αργ.Ματαυτσή) 1913-Άγνωστο
Βαποργιώτου Γιασεμή του Κωνσταντίνου (αργ.Ματαυτσή) 1913-Άγνωστο
 
 
23
Βαποργιώτου Διολίτα του Κωνσταντίνου (αργ.Νταμαρλή) 1912-1970
Βαποργιώτου Διολίτα του Κωνσταντίνου (αργ.Νταμαρλή) 1912-1970
 
 
24
Βαποργιώτου Σταματία του Κωνσταντίνου (αργ.Τσαμούρη) 1918-Άγνωστο
Βαποργιώτου Σταματία του Κωνσταντίνου (αργ.Τσαμούρη) 1918-Άγνωστο
 
 
25
Βατάχος Δημήτριος του Αντωνίου 1903-1967
Βατάχος Δημήτριος του Αντωνίου 1903-1967
 
 
26
Βορινάκη Ασημίνα του Ανέστη το γένος Τοσούνη 1880-1965
Βορινάκη Ασημίνα του Ανέστη το γένος Τοσούνη 1880-1965
 
 
27
Βορινάκη Ευδοκία του Στυλιανού (αργ.Διασουράκη) 1917-2003
Βορινάκη Ευδοκία του Στυλιανού (αργ.Διασουράκη) 1917-2003
 
 
28
Βορινάκη Μέλπω του Νικολάου το γένος Γαλιμήτου 1897-1972
Βορινάκη Μέλπω του Νικολάου το γένος Γαλιμήτου 1897-1972
 
 
29
Βορινάκης Ανέστης του Στυλιανού 1910-1982
Βορινάκης Ανέστης του Στυλιανού 1910-1982
 
 
30
Βορινάκης Αντώνιος του Στυλιανού 1920-1946
Βορινάκης Αντώνιος του Στυλιανού 1920-1946
 
 
31
Βορινάκης ή Αντωνίου Σωκράτης του Αντωνίου 1890-1976
Βορινάκης ή Αντωνίου Σωκράτης του Αντωνίου 1890-1976
 
 
32
Βορινάκης Κωνσταντίνος του Στυλιανού 1922-2005
Βορινάκης Κωνσταντίνος του Στυλιανού 1922-2005
 
 
33
Βορινάκης Στυλιανός του Αντωνίου 1874-1944
Βορινάκης Στυλιανός του Αντωνίου 1874-1944
 
 
34
Βουλγαράκη Γιασεμή του Χρήστου (αργ.Αλμπάνη) 1905-1990
Βουλγαράκη Γιασεμή του Χρήστου (αργ.Αλμπάνη) 1905-1990
 
 
35
Βουλγαράκη Ευαγγελία του Νικολάου (αργ.Νιτζέμπελη) 1906-1996
Βουλγαράκη Ευαγγελία του Νικολάου (αργ.Νιτζέμπελη) 1906-1996
 
 
36
Βουνίδης Ανδροκλής του Μιχαήλ 1901-Άγνωστο
Βουνίδης Ανδροκλής του Μιχαήλ 1901-Άγνωστο
 
 
37
Βουνίδης Ευστράτιος του Μιχαήλ 1912-1983
Βουνίδης Ευστράτιος του Μιχαήλ 1912-1983
 
 
38
Βουνίδης ή Γιαννάκης Μιχαήλ του Στυλιανού 1865-1948
Βουνίδης ή Γιαννάκης Μιχαήλ του Στυλιανού 1865-1948
 
 
39
Βουνίδου Ελένη του Μιχαήλ (αργ.Χατζηφωτάκη) 1906-1998
Βουνίδου Ελένη του Μιχαήλ (αργ.Χατζηφωτάκη) 1906-1998
 
 
40
Βουνίδου Μάλαμα του Πέτρου το γένος Βουλγαράκη 1874-1947
Βουνίδου Μάλαμα του Πέτρου το γένος Βουλγαράκη 1874-1947
 
 
41
Γιαννάκυρη Μάλαμα του Συμεών (αργ.Κοτρώνη) 1907-1892
Γιαννάκυρη Μάλαμα του Συμεών (αργ.Κοτρώνη) 1907-1892
 
 
42
Γιαννάκυρης Νικόλαος του Συμεών 1905-1994
Γιαννάκυρης Νικόλαος του Συμεών 1905-1994
 
 
43
Δαϊμανώλης Θεοδόσιος του Νικήτα 1897-1982
Δαϊμανώλης Θεοδόσιος του Νικήτα 1897-1982
 
 
44
Δαλαβίτσος Ανέστης του Στυλιανού 1921-1998
Δαλαβίτσος Ανέστης του Στυλιανού 1921-1998
 
 
45
Δαλαβίτσος Γρηγόριος του Δημητρίου 1914-1972
Δαλαβίτσος Γρηγόριος του Δημητρίου 1914-1972
 
 
46
Δαλαβίτσου Βασιλική του Δημητρίου (αργ.Κοτζαμάνη) 1903-1982
Δαλαβίτσου Βασιλική του Δημητρίου (αργ.Κοτζαμάνη) 1903-1982
 
 
47
Δαλαβίτσου Βασιλοπούλα του Ιωάννη (αργ.Ράντου) 1922-2009
Δαλαβίτσου Βασιλοπούλα του Ιωάννη (αργ.Ράντου) 1922-2009
 
 
48
Δαμαρλάκη Άννα του (Άγνωστο) το γένος Μήτρου ~1882-Άγνωστο
Δαμαρλάκη Άννα του (Άγνωστο) το γένος Μήτρου ~1882-Άγνωστο
 
 
49
Δαμαρλάκη Ευδοκία του Σάββα ~1920-Άγνωστο
Δαμαρλάκη Ευδοκία του Σάββα ~1920-Άγνωστο
 
 
50
Δαμαρλάκη Καλλιόπη του Φωτίου ~1918-Άγνωστο
Δαμαρλάκη Καλλιόπη του Φωτίου ~1918-Άγνωστο
 
 

    1 2 3 4 5 ... Επόμενο»