Ιστορική Βιβλιοθήκη


Βρέθηκαν 1 έως 16 από 16     » Εμφάνιση μόνο μικρογραφιών

   

 #   Μικρογραφία   Περιγραφή   Σύνδεση με 
1
1893. Προικόννησος. Εκκλησιαστική Παροικία, Ναοί και Μονές, Μητροπολίται και Επίσκοποι. Γεδεών Ι. Μανουήλ
1893. Προικόννησος. Εκκλησιαστική Παροικία, Ναοί και Μονές, Μητροπολίται και Επίσκοποι. Γεδεών Ι. Μανουήλ
 
 
2
1940. Προκοννησιακά Ιστορικά
1940. Προκοννησιακά Ιστορικά
 
 
3
1941. Ο Νικόλας σαν παραμύθι. Χρήστος Βασιλακάκης
1941. Ο Νικόλας σαν παραμύθι. Χρήστος Βασιλακάκης
 
 
4
1970. Μαρμαρονησιώτικη Εθιμογραφία. Νικόλαος Σ. Λαμπαδαρίδης
1970. Μαρμαρονησιώτικη Εθιμογραφία. Νικόλαος Σ. Λαμπαδαρίδης
 
 
5
1970. Το χωρίον Πραστειό. Γεώργιος Π. Ιακωβίδης
1970. Το χωρίον Πραστειό. Γεώργιος Π. Ιακωβίδης
 
 
6
1984. Η γυναίκα στην Προικόννησο. Αντώνης Σ. Μαρμάρινός.
1984. Η γυναίκα στην Προικόννησο. Αντώνης Σ. Μαρμάρινός.
 
 
7
1984. Η ψαρική στον Μαρμαρά. Αντώνης Μαρμαρινός
1984. Η ψαρική στον Μαρμαρά. Αντώνης Μαρμαρινός
 
 
8
1988. Μπαρκομπέστια και σαντάλες στην Αφθόνη (Διηγήματα). Απόστολος Κ. Δόμβρος
1988. Μπαρκομπέστια και σαντάλες στην Αφθόνη (Διηγήματα). Απόστολος Κ. Δόμβρος
 
 
9
1990. Οι Μαρμαρινοί, από τον Ελληνισμό της Προποντίδας. Οι δομές μιας νησιώτικης κοινωνίας θαλασσινών. Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
1990. Οι Μαρμαρινοί, από τον Ελληνισμό της Προποντίδας. Οι δομές μιας νησιώτικης κοινωνίας θαλασσινών. Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
 
 
10
1992. Προκοννησιακά και εθνικά ενθυμήματα. Σπυρίδωνας Νεστορίδης.
1992. Προκοννησιακά και εθνικά ενθυμήματα. Σπυρίδωνας Νεστορίδης.
 
 
11
1997. Από την Προποντίδα στα νερά του Αιγαίου. Ο Νέος Μαρμαράς, τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
1997. Από την Προποντίδα στα νερά του Αιγαίου. Ο Νέος Μαρμαράς, τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
 
 
12
1999. Θεοφάνης Σ. Θεοφανείδης 1989-1982, Ένας προκοννησιώτης βυζαντινός (Από τις μνήμες, νόστους και βιώματα του ξεριζωμένου το 1922 ελληνισμού). Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
1999. Θεοφάνης Σ. Θεοφανείδης 1989-1982, Ένας προκοννησιώτης βυζαντινός (Από τις μνήμες, νόστους και βιώματα του ξεριζωμένου το 1922 ελληνισμού). Αντώνης Σ. Μαρμαρινός
 
 
13
2001. Προκόννησος (Αλώνη, Αφυσιά, Κούταλη και Μαρμαρά) - Παλάτια - Νέα Παλάτια. Θεόδωρος Ε. Ηλιάδης
2001. Προκόννησος (Αλώνη, Αφυσιά, Κούταλη και Μαρμαρά) - Παλάτια - Νέα Παλάτια. Θεόδωρος Ε. Ηλιάδης
 
 
14
2010. Saraylar, Antik Belde Palatia. Saraylar Belediyesi (Δήμος Παλατίων)
2010. Saraylar, Antik Belde Palatia. Saraylar Belediyesi (Δήμος Παλατίων)
Τουριστικός Οδηγός του χωριού Παλάτια (Saraylar) της νήσου Μαρμαράς στην Αγγλική και Τουρκική Γλώσσα. 
 
15
2012. Αφθόνη, ένα χωριό, μια ιστορία. Νίκος Βαλασάκης
2012. Αφθόνη, ένα χωριό, μια ιστορία. Νίκος Βαλασάκης
 
 
16
2014. Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου Μικράς Ασίας των νήσων Αλώνης, Αφυσιάς, Κούταλης και Μαρμαρά. Θεόδωρος Ε. Ηλιάδης
2014. Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου Μικράς Ασίας των νήσων Αλώνης, Αφυσιάς, Κούταλης και Μαρμαρά. Θεόδωρος Ε. Ηλιάδης