Συλλογές Μουσείου


Βρέθηκαν 1 έως 11 από 11

   

 #   Μικρογραφία   Περιγραφή   # Items   Σύνδεση με 
1 Αίθουσα Αφησιά. Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης
Ότι έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους... 
 
2
Αίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα
Αίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα
Οθωμανικά Έγγραφα, Προικοσύμφωνα, Πιστοποιητικά Γεννήσεως και Βαπτίσεως, Πωλητήρια κ.ά. 
25   
3
Αίθουσα Αφησιά. Ιστορική Βιβλιοθήκη
Αίθουσα Αφησιά. Ιστορική Βιβλιοθήκη
Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά που αφορούν την ιστορία της τότε εκκλησιαστικής επαρχίας Προικοννήσου και των τεσσάρων νήσων της. (Μαρμαράς, Αλώνη, Αφησιά, Κούταλη) 
16   
4
Αίθουσα Αφησιά. Συνεντεύξεις - Ηχογραφήσεις Αφησιανών Προσφύγων
Αίθουσα Αφησιά. Συνεντεύξεις - Ηχογραφήσεις Αφησιανών Προσφύγων
 
 
5
Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφίες των Αφησιανών Προσφύγων
Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφίες των Αφησιανών Προσφύγων
Περίπου 1000 Αφησιανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να βρεθούν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Φυλάξαμε μία θέση για όλους αυτούς στην καρδιά του μουσείου μας και αναζητούμε συνεχώς μία φωτογραφία τους... Εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε; 
310   
6
Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο
Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο
Φωτογραφίες που έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους... 
 
7 Αίθουσα Νέα Αφησιά. Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης
 
 
8
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Διάφορα Ιστορικά Έγγραφα
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Διάφορα Ιστορικά Έγγραφα
 
 
9
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων
Έγγραφα που αφορούν την αποκατάσταση των προσφύγων. Βιβλιάρια προσφύγων, Έγγραφα ΕΑΠ, Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής κ.ά. 
 
10 Αίθουσα Νέα Αφησιά. Ιστορική Βιβλιοθήκη
Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά που αφορούν την ιστορία της Χαλκιδικής. 
 
11
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο
Αίθουσα Νέα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο
Πάνω από 1500 φωτογραφίες ταξινομημένες ανά δεκαετία.