Μαρία Σκαρλάτου

Μαρία Σκαρλάτου

Θήλυ 1934 - 1996  (61 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

Γενεάς: 1

 1. 1.  Μαρία Σκαρλάτου γεννήθηκε στις 25 Ιουλ 1934, Νέα Αφησιά - Σάρτη (θυγατέρα του/της/των Ελευθέριος Σκαρλάτος και Ελένη Εμμανουηλίδου); πέθανε στις 6 Ιουν 1996, Θεσσαλονίκη.

Γενεάς: 2

 1. 2.  Ελευθέριος Σκαρλάτος γεννήθηκε στις 7 Απρ 1906, Μαρμαράς, Τουρκία (υιός του/της/των Ευστράτιος Σκαρλάτος και Μαρία Χατζηκυριάκου); πέθανε στις 15 Μαρ 1960, Νέα Αφησιά - Σάρτη.

  Ελευθέριος Παντρεύτηκε στις Ελένη Εμμανουηλίδου 1933, Νέα Αφησιά - Σάρτη. Ελένη (θυγατέρα του/της/των Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης και Βασιλοπούλα Τρανού) γεννήθηκε στις 1911, Αφησιά, Τουρκία. [Σελίδα Οικογένειας]


 2. 3.  Ελένη Εμμανουηλίδου γεννήθηκε στις 1911, Αφησιά, Τουρκία (θυγατέρα του/της/των Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης και Βασιλοπούλα Τρανού).
  Παιδιά:
  1. 1. Μαρία Σκαρλάτου γεννήθηκε στις 25 Ιουλ 1934, Νέα Αφησιά - Σάρτη; πέθανε στις 6 Ιουν 1996, Θεσσαλονίκη.
  2. Στυλιανός Σκαρλάτος γεννήθηκε στις 23 Φεβ 1936, Νέα Αφησιά - Σάρτη; πέθανε στις 27 Ιαν 1992, Νέα Αφησιά - Σάρτη.


Γενεάς: 3

 1. 4.  Ευστράτιος Σκαρλάτος γεννήθηκε στις περίπου το 1880, Μαρμαράς, Τουρκία.

  Ευστράτιος Παντρεύτηκε στις Μαρία Χατζηκυριάκου Μαρμαράς, Τουρκία. Μαρία γεννήθηκε στις περίπου το 1882, Μαρμαράς, Τουρκία. [Σελίδα Οικογένειας]


 2. 5.  Μαρία Χατζηκυριάκου γεννήθηκε στις περίπου το 1882, Μαρμαράς, Τουρκία.
  Παιδιά:
  1. 2. Ελευθέριος Σκαρλάτος γεννήθηκε στις 7 Απρ 1906, Μαρμαράς, Τουρκία; πέθανε στις 15 Μαρ 1960, Νέα Αφησιά - Σάρτη.

 3. 6.  Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης γεννήθηκε στις περίπου το 1885.

  Εμμανουήλ Παντρεύτηκε στις Βασιλοπούλα Τρανού 1910, Αφησιά, Τουρκία. Βασιλοπούλα (θυγατέρα του/της/των Ιωάννης Τρανός και Ελένη) γεννήθηκε στις 1887, Αφησιά, Τουρκία; πέθανε στις 15 Ιαν 1978, Νέα Αφησιά - Σάρτη. [Σελίδα Οικογένειας]


 4. 7.  Βασιλοπούλα Τρανού γεννήθηκε στις 1887, Αφησιά, Τουρκία (θυγατέρα του/της/των Ιωάννης Τρανός και Ελένη); πέθανε στις 15 Ιαν 1978, Νέα Αφησιά - Σάρτη.
  Παιδιά:
  1. 3. Ελένη Εμμανουηλίδου γεννήθηκε στις 1911, Αφησιά, Τουρκία.
  2. Μαριώρα Εμμανουηλίδου γεννήθηκε στις 25 Αυγ 1912, Αφησιά, Τουρκία; πέθανε στις 8 Ιουν 2010, Άγιος Κωνσταντίνος.


Γενεάς: 4

 1. 14.  Ιωάννης Τρανός γεννήθηκε στις περίπου το 1857.

  Ιωάννης Παντρεύτηκε στις Ελένη 1886, Αφησιά, Τουρκία. Ελένη γεννήθηκε στις περίπου το 1860. [Σελίδα Οικογένειας]


 2. 15.  Ελένη γεννήθηκε στις περίπου το 1860.
  Παιδιά:
  1. 7. Βασιλοπούλα Τρανού γεννήθηκε στις 1887, Αφησιά, Τουρκία; πέθανε στις 15 Ιαν 1978, Νέα Αφησιά - Σάρτη.
  2. Ευστράτιος Τρανός γεννήθηκε στις 17 Απρ 1902, Αφησιά, Τουρκία; πέθανε στις 27 Αυγ 1987, Νέα Αφησιά - Σάρτη.