Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες…