Διοικητικά Συμβούλια

Από το 1984 έως σήμερα

2016 – 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πετσάβας Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοτζαμάνης Εμμανουήλ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παραλίκα Ειρήνη

ΤΑΜΙΑΣ : Παραλίκας Σωτήρης

ΜΕΛΟΣ 1 : Κωνσταντάρας Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ 2 : Μαυράκη Θέκλα

ΜΕΛΟΣ 3 : Αντωνίου Σωκράτης

2012 – 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πετσάβας Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοτζαμάνης Εμμανουήλ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παραλίκα Ειρήνη

ΤΑΜΙΑΣ : Κωνσταντάρας Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ 1 : Αντωνίου Σωκράτης

ΜΕΛΟΣ 2 : Λουκάκη Δοξούλα

ΜΕΛΟΣ 3 : Μαυράκη Θέκλα

2009 – 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πετσάβας Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοτζαμάνης Εμμανουήλ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαυράκη Θέκλα

ΤΑΜΙΑΣ : Νταμαρλή Άννα

ΜΕΛΟΣ 1 : Αντωνίου Σωκράτης

ΜΕΛΟΣ 2 : Κωνσταντάρας Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ 3 : Λαθούρη Καλή

2007 – 2009

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πετσάβας Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λαθούρη Καλή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαυράκη Θέκλα

ΤΑΜΙΑΣ : Νταμαρλή Άννα

ΜΕΛΟΣ 1 : Αλμπάνη Στέλλα

ΜΕΛΟΣ 2 : Τσαμούρης Α. Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ 3 : Τζαβέλας Π. Ιωάννης

1994 – 2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυράκη Στέλλα

1984 – 1994

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυράκης Παναγιώτης