Σκοπός του μουσείου μας δεν είναι μόνο η συλλογή αντικειμένων, ιστορικής ή συναισθηματικής αξίας για την έκθεση τους σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο.

Για μας κάθε αντικείμενο είναι ξεχωριστό. Κάθε αντικείμενο διηγείται μία ιστορία, πέρα από την δική του, διηγείται και την ιστορία του κατόχου του. Ιστορίες που λατρεύουμε να συλλέγουμε. Ιστορίες που αποτελούν κομμάτια ενός παζλ.

Ένα παζλ που αν συμπληρωθεί εμφανίζει μία εικόνα στο παρελθόν. Σε ένα παρελθόν δύο πατρίδων που ποτέ κανείς δεν έγραψε να γράψει γι’ αυτό.

Μία σημαντική δουλειά που δεν είναι δυνατόν να τη δει κανείς απλά και μόνο με μία σύντομη επίσκεψη του στους χώρους του μουσείου μας.

Για τον λόγο αυτό με την βοήθεια της τεχνολογίας προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρουσίασης αυτής της «κρυφής» δουλειάς μας. Δημιουργήσαμε μία νέα ιστοσελίδα για το μουσείου μας.  Μία ιστοσελίδα που δεν έχει σκοπό μόνο να ενημερώνει αλλά και να συλλέγει νέα δεδομένα. Το σημαντικότερο όμως, να ενώσει τους Αφυσιανούς που διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο…

Πετσάβας Νικόλαος

Για να επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, πατήστε πάνω στην εικόνα:

Για λίγο καιρό ακόμη θα λειτουργεί και η παλιά γενεαλογική βάση των Αφυσιανών