28 Οκτωβρίου 1951 – Νέα Αφησιά (Σάρτη)

Επτά χρόνια μετά την αποχώρηση των Γερμανικών Στρατευμάτων από την Ελλάδα  τα Αφησιανόπαιδα τιμούν όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους.