“…Σήμερον αγιάζεται η Φύσις..
Σήμερον η κτίσις Φωτίζεται…”