Η Σάρτη (Νέα Αφησιά) μέσα από τον φακό της εκπομπής «Ο τόπος μου».