Η Σάρτη (Νέα Αφησιά) μέσα από τον φακό της εκπομπής “Ο τόπος μου”.